วิธีใช้ NSUserDefaults

สำหรับคนที่กำลังหัดเขียนแอพ ios

มันมีวิธีเก็บข้อมูลในเครื่องอยู่ 4 วิธี คือ

  1. NSUserDefaults  ง่ายสุด เหมาะกับเก็บอะไรเล็กๆ สำหรับแอพที่ไม่ซับซ้อนมาก รู้สึกแรกว่าเริ่มเดิมทีมันเอาไว้เก็บ user setting  ไปๆมาๆใช้เก็บไปเรื่อย =_=
  2. property files (plist / XML)
  3. SQLLite  มันคือ relational database นั่นละ
  4. Core Data  framework ของ apple  ไม่รู้ ยังไม่ได้ดู

วันนี้จะมาโน้ตเรื่อง NSUserDefaults เฉยๆ เพราะกำลังลองใช้อยู่

วิธีเก็บค่า

NSUserDefaults *defaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults];
[defaults setObject:@”myfistname” forKey:@”firstName”];
[defaults synchronize];

วิธีดึงค่า

NSUserDefaults *defaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults];
NSString *firstName = [defaults objectForKey:@”firstName”];
NSLog(@”%@”,firstName);

 

object ที่เก็บใน NSUserDefaults จะถูกแปลงให้เป็นพวก  immutable เพราะงั้นเวลาเก็บพวก NSMutableArray แล้วจะดึงค่าออกมาใช้ ต้องทำประมาณนี้

NSUserDefaults *defaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults];
NSMutableArray *followingList = [[NSMutableArray alloc] initWithArray:[defaults objectForKey:@”followingList”]];

Advertisements